سالن 1
واقع در طبقه همکف که تالار پذیرایی آقایان (مجهز به سیستم صوتی) می باشد.


سالن 2
واقع در طبقه اول هتل ، که تالار پذیرایی بانوان می باشد . همچنین این تالارها به صورت چند منظوره برای مراسم جشن و عروسی ، ختم ،سمینارها ، همایش ، کنفرانس با تجهیزات کامل صوتی و تصویری و چیدمان متناسب با مراسم استفاده می شود .